Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

BIKEACTION.CZ

Vážení zákazníci, jsme rádi, že máte zájem o nákup zboží v našem internetovém obchodě bikeaction.cz. Pečlivě si prosím prostudujte obchodní podmínky spojené s nákupy.

INFORMACE O PRODÁVAJÍCÍM

PROVOZOVATEL

Provozovatelem online B2B obchodu na adrese www.bikeaction.cz je obchodní firma FOREVER FASTER s.r.o.,
Meziříčská 2313, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Spolešnost s ručením omezeným zapsaná v živnostenském rejstříku:
IČ: 088 84 650
DIČ:
EMAIL: info@bikeaction.cz

KONTAKTNÍ ÚDAJE – SKLAD A ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ REKLAMACÍ

FOREVER FASTER s.r.o.
Mgr. Marek Petrovič
Meziříčská 2313756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Mobil: +420777897207

Bankovní spojení CZ

Číslo účtu: 102898923/2250 

IBAN CZ6422500000000102898923

SWIFT/BIC     CTASCZ22

Bankovní spojení EUR

Číslo účtu: 102898923/2250 

IBAN CZ6422500000000102898923

SWIFT/BIC     CTASCZ22

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na doméně bikeaction.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

1. NABÍDKA ZBOŽÍ A CENY

Naši nabídku upravujeme a aktualizujeme každých 24 hodin. Všechny ceny zboží a částky nákladů na dopravu jsou konečné a včetně příslušné sazby DPH. Jsme plátci DPH.

Rádi bychom zdůraznili, že většina údajů prodávajícího je převzata od výrobců a dodavatelů  a i přes naši snahu o co nejvyšší přesnost může dojít v interpretaci k nepřesnostem nebo chybám, na které si tímto vyhrazujeme právo, a za které neneseme v žádném případě jakoukoliv odpovědnost.

Zboží je prezentováno na adrese www.bikeaction.cz formou náhledů. Detail každého zboží obsahuje název, krátký popis, obrázek a další doplňující technické informace o produktu. Odstíny barev fotografií produktů se mohou drobně lišit od barvy skutečného produktu vlivem nastavení monitorů jednotlivých návštěvníků. FOREVER FASTER s.r.o. za tuto skutečnost neodpovídá. Obrázky u produktových variant jsou pouze ilustrativní.

Po vybrání požadované varianty, případně barvy produktu tlačítkem DO KOŠÍKU, umístíte vámi vybrané zboží do košíku. Při každém zobrazení košíku uvidíte produkt, počet vložených kusů a celkovou cenu zboží v košíku.

V košíku se Vám zobrazí náhledy zboží s počtem kusů, který lze upravit. Následně máte možnost vyplnit objednávku včetně dopravy a adresy. Po vyplnění údajů v objednávce a seznámením se s obchodními podmínkami je nutné tlačítkem potvrdit objednávku. Pak se objeví závěrečná rekapitulace a vy objednávku potvrdíte.

2. PROCES ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

Po odeslání objednávky zákazníkem, bude doručen automaticky vygenerovaný email s potvrzením o přijetí objednávky.

Kupující odesláním objednávky souhlasí s našimi obchodními podmínkami a zároveň souhlasí s tím, aby prodávající FOREVER FASTER s.r.o. zpracovala získaná data z objednávkového formuláře pro své potřeby, zejména však pro vyřízení objednávky a odeslání zásilky.
U registrovaných zákazníků získává FOREVER FASTER s.r.o. souhlas s tím, že si uvedené údaje může uložit do své zákaznické databáze a to na dobu neurčitou nebo do odvolání souhlasu se ze strany zákazníka.
Veškerá činnost související se zpracováním osobních údajů zcela naplňuje podmínky dané legislativou, a to zák. 101/2000 Sb., a to zejm. § 5 odst. 2 písm. B) a odst. 6.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami,  a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.  Každá objednávka má své orig. číslo, které prosím používejte při komunikaci s prodávajícím. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto případy:

Vyprodání zboží v době mezi pravidelnými aktualizacemi skladových zásob na internetovém obchodě.

Nemožnost dodání zboží z důvodu jeho odcizení či poškození.

Zjištění zjevné chyby v ceně zboží, tedy zjištění značného rozdílu mezi cenou obvyklou a cenou uvedenou na B2B, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o zboží v kategorii „akce“.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím  v objednávkovém formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

3. DODACÍ LHŮTY

Dodací lhůta záleží na dostupnosti zboží, která je uvedena u každé položky. Tato dodací lhůta se může změnit z důvodu dodavatelských komplikací. Dalším kritériem je zvolený druh přepravy.

4. ZPŮSOB PLATBY A DORUČENÍ ZBOŽÍ

1) PPL s dobírkou

Odeslání zboží PPL kurýrem s doručením do 24 hodin a uhrazením kupní ceny dobírkou u řidiče. Ceny jsou uvedeny v objednávce a aktualizují se dle ceníků přepravce.

2) PPL s platbou bankovním převodem

Odeslání zboží PPL kurýrem s doručením do 24 hodin, s platbou provedenou bankovním převodem před odesláním. Ceny jsou uvedeny v objednávce a aktualizují se dle ceníků přepravce. Zboží bude odesláno po připsání částky s příslušným variabilním symbolem na náš účet, který je uveden na vystavené faktuře.

5. ZÁRUKA NA ZBOŽÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

Na veškeré zboží prodávané na www.bikeaction.cz je poskytována záruka o minimální délce 24 měsíců. Na některé komponenty se vztahují speciální záruční podmínky, které jsou pro tento případ uvedeny u popisu zboží na našich webových stránkách.

Během této dvouleté záruční doby má kupující nárok na možnost uplatnění reklamace na zboží pro jeho závady. Závady zjištěné do 14 po obdržení zásilky se řídí jinými ustanoveními.
Veškerý záruční a pozáruční servis je zajištěn našim prostřednictvím přímo výrobcem.

6. REKLAMAČNÍ ŘÁD
6.I. Všeobecná ustanovení

Veškeré reklamace, reklamační řád, jenž určujte postup kupujícího, se řídí aktuální právní úpravou, zejména předpisy dané Novým občanským zákoníkem 89/2012 Sb. a zákonem 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

Možnost uplatnění reklamace na vadné zboží je omezena pouze na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího, což kupující musí potvrdit předložením řádně vyplněného dokladu o koupi.

6.II. Práva a povinnosti prodávajícího (FOREVER FASTER s.r.o.) v reklamačním řízení.

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající  se musí snažit o co nejrychlejší vyřízení reklamace. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc byla řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží. Vada, která vznikla neodbornou montáží nemůže být uznána. Prosíme o přiložení vyplněného reklamačního protokolu, který lze stáhnout na webu www.bikeaction.cz  nebo Vám jej prodávající na požádání pošle e-mailem. Odpovědnost prodávajícího  se nevztahuje na špatně zabalené a chybně odeslané zásilky od kupujícího s reklamovaným zbožím.

Neoznámené zásilky na dobírku nebudou přijaty.

6.III. Práva a povinnosti kupujícího vůči prodávajícímu v reklamačním řízení

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

V případě, že prodávající neopraví nebo nevymění reklamované zboží ve lhůtě jednoho kalendářního měsíce (nárok vznikne při nedodržení lhůty, která je o jeden den vyšší, než datum přijetí reklamace v předchozím měsíci), má kupující nárok na nový výrobek nebo vrácení celé kupní ceny a odstoupení od kupní smlouvy. Tuto volbu je kupující povinen oznámit při předání reklamace. Bez této informace bude vždy výrobek vyměněn za nový.

V případě neoprávněné nebo neuznané reklamace je účtován manipulační poplatek ve výši nákladů na lokalizování závady a odeslání zboží na posouzení k výrobci, poštovné a balné na zaslání zpět zákazníkovi.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v zákonem stanovených případech a za splnění dalších podmínek uvedené v pramenech tohoto reklamačního řádu.

Kupující je povinen informovat prodávajícího bikeaction.cz na email info@bikeaction.cz, ještě před odesláním reklamovaného zboží, že zboží odesílá.

6.IV. Závěrečná ustanovení reklamačního řádu

Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek prodávajícího ( FOREVER FASTER s.r.o.)

Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2020.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží.

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupující od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení od smlouvy je nutné uplatňovat nárok na vrácení zboží pouze u toho právního subjektu (FOREVER FASTER s.r.o.), u kterého bylo zboží dle prodejních dokladů zakoupeno.

Do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

Náklady na vrácení zboží nese kupující.
Do zásilky prosím přiložte vyplněný protokol o zpětném vrácení zboží, který održíte e-mailem.
Náklady na další zaslání vyměněného zboží nese spotřebitel nezávisle na hodnotě zaslaného zboží či předchozí objednávky a to dle platného ceníku dopravy na stránkách www.bikeaction.cz.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14ti dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy vč. vráceného zboží, a to převodem na bankovní účet kupujícího. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

I. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky uveřejněné na www.bikeaction.cz jsou v souladu se stávající platnou právní úpravou. Prameny právní úpravy jsou dostatečně uvedeny. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s nimi dostatečně seznámil a nemá k nim výhrad. Tyto obchodní podmínky mají přednost před dispozitivní právní úpravou. Pokud není něco upraveno v našich obchodních podmínkách, je jedním z pramenů NOZ v platném znění.

Náklady na použití prostředků komunikace na dálku nese spotřebitel.

Informace a popisky u položek v katalogu jsou vytvářeny ze zdrojů dodaných dovozci. FOREVER FASTER s.r.o. nenese v žádném případě odpovědnost za jejich technickou a věcnou nepřesnost.

Dále naše firma nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou nepřesným poskytnutím informace týkající se výrobků. Nabídka zboží za uvedené ceny je závazná do té doby, pokud není na webových stránkách obchodu bikeaction.cz uvedena nabídka a cena jiná. V kategorii slevy jsou uvedeny zlevněné položky, nabídka trvá vždy pouze do vyprodání zásob ze skladu.
V kategorii výprodej jsou uvedeny zlevněné položky, nabídka trvá vždy pouze do vyprodání zásob ze skladu.
Obrázky na internetových stránkách mají pouze ilustrační charakter, rozhodující je popis a název produktu.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. bikeaction.cz veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a zkvalitnění nabízených služeb. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá bikeaction.cz s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon. Stanete-li se zákazníkem internetového obchodu prodávajícího, dáváte již při registraci souhlas s tím, že údaje o vás budou zařazeny do databáze. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno výše.

II. Copyright

Webové stránky, jejich jakákoli část, obrázky produktů, technické popisy, design webových stránek, grafické rozvržení systému, obchodní podmínky a obsah všech domén prodávajícího jsou jeho duševním vlastnictvím a nesmí být bez jeho souhlasu žádným způsobem zkopírována nebo jinak využita.
V případě porušení této právní doložky se vystavujete nebezpečí dle 121/2000 Sb.
Tato služba se vztahuje pouze na území České a Slovenské republiky.
FOREVER FASTER s.r.o. nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným používáním v rozporu s dodacími, platebními podmínkami a reklamačním řádem.

III. Cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu označuje malé množství dat, která servery pošlou prohlížeči. Ten je uloží na počítači uživatele.
Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládá se do nich obsah „nákupního košíku“ v elektronických obchodech, uživatelské předvolby apod.
Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o našem chování zpět na příslušný server.
Cookies obsahují informaci o tom, jak dlouho je má prohlížeč uchovávat (od jednorázových až po několikaleté).
Cookies nejsou přímo vázány na naše jméno ani e-mailovou adresu, často ale obsahují naše přihlašovací údaje do systému. Jsou společné pro jednu instalaci prohlížeče. Cookies nejsou nijak zabezpečeny a to včetně shromážděných údajů.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2020